Search for European Projects

MUZEUM JOHANNA SCHROTHA- MULTIFUNKČNÍ STŘEDISKO LIPOVÁ- LÁZNĚ
Start date: Mar 31, 2005, End date: Jul 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Daný projekt představuje investiční projekt obce Lipová - lázně, který přispěje k rozvoji cestovního ruchu v regionu – oblast s velmi vysokým potenciálem cestovního ruchu Olomouckého kraje. Projekt je zaměřen na vybudování muzea zakladatele zdejších lázní Johanna Schrotha a multifunkčního střediska pro vytvoření kvalitní informační sítě o možnostech turistického vyžití v dané oblasti. Záměrem zástupců obce je vybudovat v objektu muzeum zakladatele lázeňství v Lipové – Johanna Schrotha, dále turistické informační centrum a přednáškový sál se zázemím, kde budou uskutečňována setkání podnikatelských subjektů domácích i zahraničních, především z Polska, kde má obec uzavřené partnerství.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   7 235 450,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants