Search for European Projects

Muzeum Fotoateliér Seidel Český Krumlov - 1.etapa: Záchrana díla a příprava úvodní expozice (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0077)
Start date: May 31, 2005, End date: Sep 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt se zabývá záchranou, rekonstrukcí a zprovozněním výstavních a technických prostor objektu Seidelova domu v Českém Krumlově, jejich otevřením pro veřejnost pro účely muzejní expozice a rozvoje nabídky cestovního ruchu. Objekt Seidelův dům je chráněn státní památkovou péčí jako nemovitá Kulturní památka a je součástí Městské památkové zóny Český Krumlov. Vzhledem k rozsahu záchranných prací movitých a sbírkových předmětů, velikosti a rozsahu stavebních prací je projekt rozdělen do několika etap, z nichž první etapu popisuje tato žádost do iniciativy INTERREG IIIA na česko-bavorském příhraničí. Záměrem projektu je rekonstruovat kulturní památku pro využití v oblasti cestovního ruchu, vybudovat veřejně přístupné muzejní expozice zaměřené na historické soužití Čechů a Němců v příhraničních oblastech na přelomu 19. a 20. století, najít logické využití významného historického objektu Seidlova domu, ve kterém jsou nyní fotografie uloženy. Projekt zapadá do regionální koncepce využití a rekonstrukce stávajících historických staveb pro atraktivní formy cestovního ruchu, jako jsou vzdělávací centra, muzea, informační a kulturní centra apod. Význam projektu z odborného hlediska historie fotografie spočívá v záchraně kulturního dědictví fotografie vytvořené rodinou Seidelů, v záchraně historických snímků a movitých předmětů, které nejsou součástí žádné existující státní sbírky, v obnově a následné veřejné prezentaci rodinné sbírky Seidelů představující více než 80 tisíc historických fotografií života lidí v česko-německém příhraničí. Projekt Muzeum Fotoateliér Seidel svým dopadem přesahuje regionální podmínky města Český Krumlov i Jihočeského kraje a významně napomáhá rozvoji cestovního ruchu tvorbou nadnárodních produktů, výstav, muzeí zaměřených na odbornou i laickou veřejnost se zájmem o historickou fotografii a soužití Čechů a Němců.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   1 500 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants