Search for European Projects

Municipation cooperation over municipal and national borders (Kommunal samverkan över kommun och riksgräns)
Start date: Dec 31, 2004, End date: Jun 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Skapa en officiell geografisk region. Skapa nätverk mellan kommunpolitiker, kommunala tjänstemän, företagare i regionen, ungdomar och andra institutioner för att stärka de gemensamma marknaderna. Formulera ett dokument som visar hur många politikområden som är intressanta och möjliga att samverka omkring. Synliggöra vårt historiskt gemensamma område.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details