Search for European Projects

Mondriaan European Experience
Start date: Jul 1, 2014, End date: Jul 1, 2016 PROJECT  FINISHED 

Het mobiliteitenproject van ROC Mondriaan, Mondriaan European Experience (MEE), onder call 2014 van Erasmus+ is met veel enthousiasme en voldoening uitgevoerd. Hoewel ROC Mondriaan als groot roc in de internationale stad voor Vrede en Veiligheid al jarenlang ervaring heeft met internationalisering op verschillende terreinen was MEE het eerste “grote” mobiliteitenproject onder de EU-vlag. Verschillende opleidingen van Mondriaan participeerden in het project en ook het type mobiliteit verschilde: van langdurige stage tot een 2-weekse stage, van BOL tot BBL en ook medewerkers hebben onder dit project een buitenlandervaring opgedaan. Algemene doelstelling waren: - Europese horizon bij studenten zichtbaar maken en vergroten - Persoonlijke ontwikkeling - Perspectief op arbeidsmarkt vergroten - Uitbreiding van beroepscontext: technische vaardigheden uitbreiden en toepassen in andere context - Betere beheersing van vreemde talen - Nieuwe motivatie, inspiratie en vakkennis opdoen voor onze medewerkers, zodat zij naast vaktechnische ontwikkelingen ook het belang van internationale ervaringen kunnen overbrengen op onze studenten. Met trots kunnen we zeggen dat de doelstellingen zeker behaald zijn. Alle deelnemers hebben een geweldige buitenlandervaring opgedaan en hun horizon is verbreed. In totaal zijn 54 studenten en 8 medewerkers naar het buitenland geweest. De verdeling van de studenten was als volgt: 10 BBL-studenten Zorg en Welzijn hebben hun kennis en kunde in Estland toegepast en zelfs overgedragen aan medewerkers in Estse zorginstellingen. Vanwege hun leerwerk traject kunnen deze studenten maximaal 2 weken naar het buitenland en nemen zij zelf verlof op. Zij gaan met een duidelijke zorgvraag vanuit Estland aan de slag. 9 studenten Verpleegkunde hebben een 4-maands stage gedaan in Spanje. Een land waar verpleegsters meer technische en instrumentele handelingen mogen verrichten in vergelijking met de Nederlandse situatie. De partner in Spanje is Estudiantes die de contacten met klinieken in Spanje onderhoudt en de studenten begeleidt. De studenten die in 2014 zijn geweest hebben hun ervaringen en enthousiasme met een nieuwe groep studenten gedeeld: “Het was een geweldige ervaring en wij willen echt iedereen aanraden om dit ook te doen, zo’n kans krijg je niet snel nog een keer!”, was hun hartenkreet. 12 studenten Toerisme en Recreatie zijn 2 weken in Duitsland geweest en 23 studenten Toerisme en Recreatie in Spanje. Deze groepen studenten volgenden taallessen en voerden bedrijfsopdrachten uit. De reacties waren zeer positief. Een van de specifieke doelstellingen was om het imago van Duitsland en de Duitse taal onder de studenten te verbeteren. Dit is gelukt: de studenten hebben een fijne en leerzame tijd meegemaakt en bekijken Duitsland nu met andere ogen. Een goed resultaat was dat alle studenten die mee zijn geweest hun examen in de betreffende taal ruimschoots hebben behaald. 7 docenten en 1 onderwijsmanager namen deel aan MEE en bezochten Spanje, Malta en Engeland. We hebben veel geleerd in deze projectperiode. Niet alleen wat betreft organiseren en uitvoeren van de stages, maar ook het opzetten en stroomlijnen van een gedegen administratie, ondersteuning aan docenten en projectleiders. Dit bleek een lastiger proces dan we aanvankelijk hadden gedacht, zeker in combinatie met de mankementen in de MobilityTool. Bij afronding van dit project kunnen we evenwel constateren dat het belangrijk is dat een medewerker dit als vaste taak heeft, dat brengt rust en orde. Het gehele proces is nu beter gestroomlijnd en we staan gesteld voor de toekomst. ROC Mondriaan stelt zich tot doel het aantal mobiliteiten te verhogen om meer studenten en ook medewerkers in de gelegenheid te stellen een buitenland ervaring op te doen. Met name de afstemming tussen de buitenland ervaring en leerdoelen vanuit het curriculum is daarbij een uitgangspunt. De doelstelling is te kunnen voldoen aan de norm van EU-2020 (6%). ROC Mondriaan zal de komende jaren de aanvraag voor Erasmus+ dan ook verhogen. Bij de toekenning wordt zo veel als mogelijk getracht het aantal mobiliteiten te maximeren. Door de deeltoekenning geeft dat regelmatig enig puzzelwerk tussen de onderdelen van de subsidie om het aantal studenten die een leerervaring in het buitenland willen meemaken binnen het budget te houden.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

10 Partners Participants