Search for European Projects

MOM
Start date: Oct 6, 2015, End date: Jun 29, 2019 PROJECT  FINISHED 

Description (EN): The Project Mest op Maat – Dünger nach Maß deals with the whole chain of economic value added in case of conditioning and usage of manure as fertilizer and energy substrate. The fields of activity start from the manure along the direct usage as a fertilizer or as an energy delivering substrate to the preparation towards technical fertilizers and input-substrates for biogas plants. The focus of these circumstances lies in Germany and the Netherlands especially in regions with a high amount of cattle breeding. The projects structure is divided into two parts: First, the field of conditioning of manure to fertilizers and second, the conditioning of manure to an energy-substrate for biogas plants. Initial differences and similarities on German and Dutch sides are about to be evaluated with focus on innovative and efficient technologies. Additionally field trips are planned to visit and to evaluate prototypically raised plants in both countries. Following this, the concepts for conditioning of manure will be developed for sites with various site capacities. Supporting experiments in laboratories and in technical dimensions at cattle sheds and biogas plants will be carried out. All focussed technologies are efficient and ground-breaking. Only the newest and available technologies for the conditioning of manure and digestate will be further developed. Promising technologies are also tested in practical manner at suitable cattle sheds, manure sharing institutions and biogas plants. The results are well-engineered technologies for conditioning of cattle and pig manure in various site capacities. These developed plants will produce saleable fertilizers. Transboundary expert workshops of German and Dutch stakeholders will develop sustainable concepts for conditioning as well as products based on the particular specification of the market. To complete the project these concepts are proofed for consolidation and validation in case of their economic feasibility. The aim is Het project Mest op Maat – Dünger nach Maß werkt langs de gehele waardeketen van ruwe mest over het directe gebruik als meststof of energiesubstraat tot de opwerking tot meststoffen en inputsubstraat voor biogasinstallaties in Duitsland en Nederland, in het bijzonder in regios die sterk zijn in de veredeling van vee. Het project wordt in eerste instantie opgedeeld in het opwerken van mest tot meststof en de opwerking van mest tot energiesubstraat. Om te beginnen worden de verschillen en overeenkomsten aan Duitse en Nederlandse kant met focus op de innovatieve en efficiënte opwerkingstechnologieën onderzocht. Verder worden in beide landen al prototypisch omgezette processen in vorm van excursies bezocht en geëvalueerd. Aansluitend hieraan worden concepten voor de opwerking van locaties van verschillende schaalgrootte ontwikkeld, op basis van de reeds geraliseerde stand van de techniek.Hiertoe worden zowel tests in het loboratorium alsook technisch in stallen en biogasinstallaties doorgevoerd. De hoofdtechnieken zijn allemaal efficiënt en innovatief. Hier worden de nieuwste technologieën, die voor de opwerking van mest en digestaat ter beschikking staan, ten uitvoer gebracht. De veelbelovende technologieën worden in praktijkstandaarden in geschikte boerderijen, mestbeurzen en biogasinstallaties getest. Als uitkomst staan technisch doorontwikkelde opwerkingsconcepten voor rund- en varkensmest gefaseerd naar stalgrootte. De focus van het project ligt op de daadwerkelijke realisering van deze zuiveringstechnieken en op het optimalisatie potentieel van reeds bestaande concepten.Met behulp van de installaties worden meststoffen geproduceerd, die in de markt gezet kunnen worden. In grensoverschrijdende workshops voor Duitse en Nederlandse experts worden aan de hand van de marktspecificaties duurzame opwerkingsconcepten en producten ontwikkeld. Afsluitend worden de concepten voor de consolidering en validering van de uitkomsten op economische haalbaarheid onderzocht.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   1 584 925,11
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Project on KEEP Platform
Project Website

13 Partners Participants