Search for European Projects

Modernizacja ulicy Chopina, Krasińskiego i budowa Zjazdu z ulicy Obrońców Pokoju - Gmina Szklarska Poręba
Start date: Aug 10, 2005, End date: Oct 30, 2005 PROJECT  FINISHED 

Inwestycja polegała będzie na: - wykonaniu remontu cząstkowego istniejącej konstrukcji nawierzchni (warstw bitumicznych oraz podbudowy tłuczniowej), - zlikwidowaniu wybojów, - wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego 0/16 mm (średnia grubo 4cm) po uprzednim usunięciu warstw bitumicznych na niektórych odcinkach poprzez frezowanie, - wykonaniu na istniejącej nawierzchni i nowej podbudowie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubo 4 cm po oczyszczaniu i skrapianiu nawierzchni emulsją asfaltową.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   30 299,87
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants