Search for European Projects

Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych
Start date: Dec 31, 2010, End date: Dec 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej  turystycznie atrakcyjnego polskiego i słowackiego regionu przygranicznego poprzez modernizację infrastruktury drogowej prowadzącej do międzynarodowego przejścia granicznego Niedzica- Lysa nad Dunajcem. Po polskiej stronie zmodernizowane zostały łączące się odcinki dwóch dróg powiatowych prowadzące od kładki pieszo- rowerowej na Dunajcu w miejscowości Sromowce Niżne do drogi Dębno- Niedzica- granica państwa.  Dodatkowo zbudowany został chodnik dla pieszych  o długości ponad trzech kilometrów oraz miejsca postojowe w pobliżu zabytkowego drewnianego kościoła w Sromowcach Niżnych, w miejscu, które pozwala też na dojście do kładki na Dunajcu.  Po stronie słowackiej zmodernizowane zostały cztery odcinki przygranicznych dróg . Łącznie w ramach projektu zmodernizowano niemal 33 kilometry dróg.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   3 215 741,06
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants