Search for European Projects

Modernizacja Ośrodków Kultury w Wilamowicach i w Rajeckich Teplicach z przeznaczeniem na współpracę międzynarodową (Modernizacja Ośrodków Kultury w Wilamowicach i w Rajeckich Teplicach z przeznaczeniem na współpracę międzynarodową)
Start date: Aug 31, 2008, End date: Jan 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu termomodernizacji budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach, prac remontowych wewnątrz budynku, adaptacji garderoby dla Zespołu Regionalnego, zakupie mebli do sali audiowizualnej oraz zakupie akordeonów. MGOK stanowi główny obiekt o znaczeniu kulturalnym w Gminie Wilamowice, a także centrum spotkań organizowanych w ramach umowy partnerskiej między Gminą Wilamowice a Miastem Rajeckie Teplice. Gmina ze swojej strony zorganizuje imprezę "Uroczyste otwarcie Domu Kultury w Wilamowicach po modernizacji" w wyremontowanym budynku MGOK w ramach corocznej międzynarodowej imprezy folklorystycznej "Wilamowickie Śmiergusty". Miasto Rajeckie Teplice przeprowadzi inwestycję polegającą na wyposażeniu sali konferencyjnej zakupując sprzęt do prezentacji multimedialnej, laptop, ekran oraz zamontuje klimatyzację. Inwestycja przyczyni się do podniesienia jakości usług oferowanych przez Wydział Kultury i Edukacji miasta. Miasto Rajeckie Teplice planuje także zorganizowanie imprezy promującej przedsięwzięcie w ramach corocznego Festiwalu Święta Lata. Impreza ta gromadzi największą liczbę mieszkańców Rajeckich Teplic i właśnie ten fakt zostanie wykorzystany do podniesienia jakości kontaktów transgranicznych i rozwoju turystyki w regionach. Achievements: Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu termomodernizacji budynku Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Wilamowicach, prac remontowych wewnątrz budynku, adaptacji garderoby dla Zespołu Regionalnego, zakupie mebli do sali audiowizualnej oraz zakupie akordeonów. MGOK stanowi główny obiekt o znaczeniu kulturalnym w Gminie Wilamowice, a także centrum spotkań organizowanych w ramach umowy partnerskiej między Gminą Wilamowice a Miastem Rajeckie Teplice. Miasto Rajeckie Teplice przeprowadziło inwestycję polegającą na wyposażeniu sali konferencyjnej zakupując sprzęt do prezentacji multimedialnej, laptop, ekran oraz zamontowało klimatyzację. Gmina Wilamowice słynie z bogatego życia kulturalnego. Jest swoistym elementem kultury polskiej i europejskiej. To właśnie tutaj w XIII wieku przybyła grupa osadników z Flamandii i Nadrenii, którzy do dzisiejszego dnia zachowali własną odrębność kulturową, a szczególnie język – najstarszy z zachowanych języków średniowiecznej Europy.Projekt fur Gymån Wymysoü yr partnerśaft myt słowakiśer śtat Rajecke Teplice gynant Modernizacyj fun kultürhoüzyn y Wymysoü ån y Rajecke Teplice, wu wjyds cwyśa łendyn gyat wiöe oü bycołt diöh Europejyśy Uni fum Europejyśa Funduś fum Regjonalyśa Ufwühs ym Program fur cyzomaat cwyśa łendyn Pöłn-Słowacyj 2007-2013. Projekt toüyt fu 01.09.2008 bocy 31.01.2011. Y dam projekt wiöda gyryht Kultürhoüz y Wymysoü fu hesa ån ynwik. å ej diöh 2 Akordeona råjhjer. Y Rajecke Teplice ryhta zy å konferenczol åj ån zy koüfta gycojg cyn multimedjalnikja prezentacyja. (Projekt Gminy Wilamowice w partnerstwie ze słowackim miastem Rajecke Teplice pod nazwą Modernizacja ośrodków kultury w Wilamowicach i Rajeckich Teplicach z przeznaczeniem na współpracę międzynarodową był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013. Projekt trwał od 01.09.2008 do 31.01.2011. W ramach projektu zmodernizowany został Dom Kultury w Wilamowicach, zarówno zewnątrz jak i wewnątrz. Wzbogacił się też między innymi o dwa akordeony. W Rajeckich Teplicach wyposażona została sala konferencyjna i zakupiony został sprzęt do prezentacji multimedialnych).

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 85%   209 188,91
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants