Search for European Projects

Modernizacja mostu przy ulicy Wczasowej w Buczkowicach - poprawa infrastruktury transportowej o znaczeniu transgranicznym („Modernizacja mostu przy ulicy Wczasowej w Buczkowicach - poprawa infrastruktury transportowej o znaczeniu transgranicznym)
Start date: Oct 31, 2004, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Stan techniczny dróg oraz infrastruktury towarzyszącej w naszym rejonie jest zły. Gmina Buczkowice podobnie jak Miasto Szczrk podejmują działania w celu poprawy infrastruktury o znaczeniu transgranicznym. Planowany do modernizacji most na potoku Żylica stanowi łącznik między drogą powiatową a wojewódzką, która jest trakiem komunikacyjnym z gminy poprzez Szczyrk do Czech. Obecnie ze względu na stan techniczny mostu ruch tam jest ograniczony. Most jest również ważnym elementem infrastruktury turystycznej, planuje się wzdłuż brzegów Żylicy urządzić ścieżki rowerowo - piesze, które docelowo w porozumieniu z pozostałymi gminami będą prowadzić od Jeziora Żywieckiego do Republiki Czeskiej.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   57 011,92
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants