Search for European Projects

Modernizacja infrastruktury turystycznej Beskidzkiej Wyższej Szkoły Turystyki w Żywcu oraz utworzenie Akademickiego Centrum Rozwoju Pogranicza w Międzybrodziu Bialskim
Start date: Mar 31, 2005, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Pogranicze polsko-czeskie jest słabo zagospodarowane turystycznie i wymaga zapewnienia lepszych warunków rozwoju przedsiębiorczości. Cele projektu to usprawnienie wymiany informacji handlowych i turystycznych, wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z pogranicza, lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego i współpracy transgranicznej; Projekt obejmuje modernizację infrastruktury turystycznej Wnioskodawcy, powstanie Akademickiego Centrum Rozwoju Pogranicza, wsparcie okołobiznesowe firm, kształcenie kadr w turystyce, współpracę sfery badawczej z gospodarczą, generujące pozytywny wpływ transgraniczny. Partnerem czeskim jest Szkoła Policealna AHOL z Ostrawy zgłaszająca projekt komplementarny

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   615 918,46
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants