Search for European Projects

Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy (Modernizacja dróg Powiatu Żywieckiego w gminach Rajcza i Ujsoły oraz Obec Novot’ celem ulepszenia połączeń obszarów po polskiej i słowackiej stronie granicy)
Start date: Jan 31, 2011, End date: Jan 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Celem projektu jest poprawa dostępności regionu i podniesienie jakości infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-słowackim. Projekt obejmuje modernizację jednolitego ciągu drogowego - drogi powiatowej nr 1439S Rajcza – Ujsoły - granica państwa na odcinku Milówka - Glinka. Modernizacją zostaną objęte odcinki najbardziej zniszczone i zdegradowane o długości 5,72 km. Droga jest głównym szlakiem komunikacyjnym Powiatu Żywieckiego relacji Bielsko-Biała - Żywiec -Zwardoń - granica państwa i stanowi kluczową regionalną arterię komunikacyjną. Inwestycja przewiduje również budowę, w ciągu tej drogi, chodnika prawo i lewostronnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Rajcza Dolna. Po stronie słowackiej planuje się przebudowę drogi przebiegającej przez Novoť z miejscowościami leżącymi pod granicznym szczytem Pilska - Mutné, Oravské Veselé, Bednarovo, gdzie będzie można się dostać na dwa przejścia Oravska Polhora - Korbielówi Bobrov - Winiarczykówka. Planowana jest budowa nowego połączenia dróg, które umożliwi skrócenie dotychczasowej trasy o 20 km. Dla 4 obiektów mostowych jest przewidziany remont generalny. Achievements: Celem projektu jest poprawa dostępności regionu i podniesienie jakości infrastruktury drogowej na pograniczu polsko-słowackim. Projekt obejmuje modernizację jednolitego ciągu drogowego - drogi powiatowej nr 1439S Rajcza – Ujsoły - granica państwa na odcinku Milówka - Glinka. Modernizacją zostaną objęte odcinki najbardziej zniszczone i zdegradowane o długości 5,72 km. Droga jest głównym szlakiem komunikacyjnym Powiatu Żywieckiego relacji Bielsko-Biała - Żywiec -Zwardoń - granica państwa i stanowi kluczową regionalną arterię komunikacyjną. Inwestycja przewiduje również budowę, w ciągu tej drogi, chodnika prawo i lewostronnego wraz z odwodnieniem w miejscowości Rajcza Dolna. Po stronie słowackiej planuje się przebudowę drogi przebiegającej przez Novoť z miejscowościami leżącymi pod granicznym szczytem Pilska - Mutné, Oravské Veselé, Bednarovo, gdzie będzie można się dostać na dwa przejścia Oravska Polhora - Korbielówi Bobrov - Winiarczykówka. Planowana jest budowa nowego połączenia dróg, które umożliwi skrócenie dotychczasowej trasy o 20 km. Dla 4 obiektów mostowych jest przewidziany remont generalny.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 88.7%   3 006 494,05
  • 2007 - 2013 Poland - Slovak Republic (PL-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants