Search for European Projects

Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie jako bazy dla polskich i czeskich jednostek straży pożarnej
Start date: Jul 10, 2005, End date: Jul 10, 2006 PROJECT  FINISHED 

Ponad 80 powierzchni Gminy Węgliniec stanowią kompleksy leśne Borów Dolnośląskich.Obszar ten zaliczany jest do I kategorii zagrożenia pożarowego wynikajacego z powtarzajacych się okresów suszy oraz penetracji lasów przez zbieraczy runa leśnego.Projekt polega na stworzeniu odpowiedniej bazy dla polskich i czeskich strażaków biorących udział we wspólnych akcjach gaśniczych oraz ćwiczeniach. W ramach projektu przewiduje się przebudowę budynku remizy strażackiej w Ruszowie. W wyniku projektu powstanie obiekt z pełnym zapleczem socjalno-sanitarnym dla strażaków oraz świetlica strażacka, która będzie służyła m.in. jako baza noclegowa dla czeskich drużyn strażackich.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   38 594,94
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants