Search for European Projects

Modernizace letiště Karlovy Vary - II. etapa (CZ.04.4.82/2.1.00.1/0044)
Start date: Nov 15, 2004, End date: Jun 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Modernizace světelného zařízení je jednou z nejdůležitějších aktivit pro zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti. Náplní projektu je instalace nového přibližovacího systému vysoké svítivosti pro přesné přístrojové přiblížení, osového zábleskového systému, prahové příčky vysoké svítivosti, postranních řad a koncových příček vysoké svítivosti, postranních řad obratiště a dále sestupového systému včetně instalace nových izolačních transformátorů, primárních seriových a sekundárních rozvodů, napájecí a řídící jednotky a regulátorů konstantního proudu. V rámci rekonstrukce světelného vybavení bude provedena stavební připravenost pro světelné vybavení letiště a pro náhradní zdroj. Projekt navazuje na I. etapu modernizace letiště v Karlových Varech, řešící modernizaci stávající přistávací a vzletové dráhy se zlepšením geometrie a zvýšením únosnosti drah při zachování jejich rozměrů.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 50%   16 648 627,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants