Search for European Projects

Modernizace chaty Radost ve Vresovicích
Start date: Jul 14, 2005, End date: Aug 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt reší problematiku zachování domácí návštevnosti a zvýšení zahranicní návštevnosti v oblasti cestovního ruchu z hlediska príhranicního regionu. Také je v souladu se Strategií Jihomoravského kraje, opatrení 2.3.1.2 Zlepšení nabídky produktu poznávací turistiky pro cílové skupiny: juniory, seniory apod. Kvalitativní a kvantitativní zlepšení nabídky v této oblasti turistiky prinese zvýšení zájmu o návštevu cílu poznávací turistiky a bude mít príznivé dusledky v poctu návštevníku kraje a v délce jejich pobytu na jižní Morave. Modernizace rekreacního zarízení – chaty Radost poslouží jednak stávající klientele, která se skládá prevážne ze sportovních oddílu, folklorních kroužku a úcastníku detských táboru - vesmes organizovaných pri Domu detí a mládeže Veselí nad Moravou, ale i zahranicním návštevníkum - úcastníkum kulturne-spolecných akcí porádaných ve spolupráci s partnery ze Slovenska. Modernizace je navržena predevším za úcelem splnení hygienických požadavku a z funkcnosti stravovacího zarízení (kuchyn a jídelna), dále z duvodu ukoncení životnosti stávajícího odpadového systému a rozvodu zdravotechniky, vcetne zarizovacích predmetu v sociálním zarízení, doplnení vnitrního vybavení (nábytek, PC) a v neposlední rade i za úcelem snížení energetické nárocnosti rekreacního objektu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   5 003 000,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Project on KEEP Platform

2 Partners Participants