Search for European Projects

Modelový projekt přechodu na ekologické vytápění (CZ.04.4.82/2.2.00.1/0346)
Start date: Apr 9, 2005, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Pořízením tepelného čerpadla jeho uvedení do provozu zajistí snížení emisních limitů vypouštěných do ovzduší vyřazením lokálních topidel, ve kterých jsou používány neobnovitelné zdroje energie - nekvalitní vysokosirnaté hnědé uhlí. Tepelné čerpadlo se systémem země-voda jako obnovitelný zdroj energie o celkovém možném topném výkonu zařízení 31 kW bude vytápět bytový dům, kanceláře obecního úřadu, místní knihovnu a hasičskou zbrojnici, vše ve vlastnictví obce Němčovice.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 60.2%   695 223,15
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants