Search for European Projects

Model infrastruktury logistycznej na pograniczu polsko - czeskim
Start date: Feb 16, 2006, End date: Sep 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt jest pierwszym etapem szerszego procesu badawczego, który będzie obejmował analizę infrastruktury logistycznej wzdłuż południowej granicy Polski. Ze względu na zaawansowaną współpracę z czeskimi podmiotami gospodarczymi, jednostkami samorządowymi oraz Śląskim Uniwersytetem w Opawie filią w Karwinie, w pierwszej kolejności opracowany model logistyczny będzie dotyczył pogranicza polsko-czeskiego. Efektem realizacji projektu będzie stworzenie takich rozwiązań z zakresu logistyki, które umożliwią szybszą i bardziej efektywną współpracę gospodarczą i kulturalną na pograniczu polsko-czeskim.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   36 399,11
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants