Search for European Projects

mocja współpracy gminy Biszcza z gminą Povorsk (Promocja współpracy gminy Biszcza z gminą Povorsk)

W ramach projektu realizowanego przez Gminę Biszcza organizowany jest szereg imprez kulturalnych tj. Przegląd kolęd i pastorałek polskich i ukraińskich, Dni miodu i pieroga biłgorajskiego, zawody sportowe z udziałem młodzieży z Biszczy i Povorska, Dożynki oraz dwie konferencje pt. Techniki miodowe wczoraj i dziś i U Nas i u Was. Spotkania mają na celu pobudzenie inicjatyw przyczyniających się do zawiązywania kontaktów turystycznych oraz gospodarczych, a także wymianę doświadczeń prowadzących do podwyższenia jakości usług turystycznych, współpracy między przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Liczny udział gości zza wschodniej granicy pozwala likwidować bariery mentalne, językowe oraz umożliwia poznanie ich kultury i zwyczajów. Imprezy realizowane w ramach projektu mają szansę na stałe wpisać się w program imprez kulturalnych organizowanych przez Gminę Biszcza i Gminę Povorsk.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

1 Partners Participants