Search for European Projects

mocja Euroregionu Pradziad (Promocja Euroregionu Pradziad)
Start date: Aug 31, 2005, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Realizacja projektu ma celu turystyczną promocję terenu EP poprzez uruchomienie Centrum Informacji Turystycznej Królestwa Pradziada, dodruk rozmaitych publikacji oraz udział w tematycznych targach . Jest to projekt komplementarny do projektu nr 210, tytuł Spolecnou cestou k rozwvoji EP złożonego przez Euroregion Praděd - česká část do czeskiego Sekretariatu FM i zatwierdzonego przez EKS obradujący w dniu 20.09.05r. Działania podjęte w ramach projektu pozwolą na kompleksową promocję uzupełniających się atrakcji turystycznych z obu stron granicy, a pamietać należy, że czeskie tereny są dużo lepiej wypromowane.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   33 843,25
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants