Search for European Projects

Mittnordiskt nätverk för entreprenörskap i skolan, MNES
Start date: Jul 31, 2011, End date: Jul 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Skolorna har byggt upp ett nära samarbete med lokala företag. I projektet ska detta samarbete utvecklas genom att inkludera fler studenter inom olika verksamheter, fler program, fler ämnen och fler engagerade lärare. Genom att skolan samarbetar med lokala näringslivet, organisationer och högre utbildningsinstitutioner kommer projektet bidrar till att ytterligare regionalt samarbete och utveckling. Detta kommer att öka skolornas roll som aktör i lokal- och regionalutveckling samt att utveckla och etablera och sprida metoder för utveckling av nya entreprenörer. Projektet vill vara en inter-nordiska centrum och resurscentrum för företagande på gymnasiet.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 30.4%   182 866,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website