Search for European Projects

Mittnordiskt centrum för entreprenörskap i skolan
Start date: Dec 31, 2009, End date: Dec 30, 2010 PROJECT  FINISHED 

Under ett antal år har Wargentinskolan i Östersund och Adolf Øiens skole i Trondheim på var sitt håll utvecklat förhållningssätt, strategier och metoder med avseende på Entreprenörskap i skolan. Det har lett till att deras respektive utbildningar blivit ledande Jämtland och Tröndelag. Avsikten är att sammanföra dessa utbildningars erfarenheter och skapa en gemensam kunskapsbas sprids i vår transnationella region. Projektets fokus ligger skolstadiemässigt på gymnasieskolan, men med positiva spinoffeffekter för hela skolsystemet. Deltagandet från Mittuniversitetet samt Högskolorna i Nord- och Sör-Tröndelag säkerställer vetenskapligheten i metod, dokumentation och utvärdering av projektet.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 20.6%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website