Search for European Projects

Mittnordisk lantbrukshögskola - pilotgenomföring och vidare planläggning
Start date: Aug 31, 2009, End date: Aug 30, 2012 PROJECT  FINISHED 

Projektet har som avsikt att genomföra en lantbruksutbildning på Bachelor-nivå. Kursen startar med en pilot med ett läsår i Husdjur i Jämtland under 2009, vilket kan följas av studier i Nord-Trøndelag för en Bachelor-examen i husdjursvetenskap. Under hösten 2010 börjar ett år av studier i Jämtland och en i Nord-Trøndelag i "Klimat, industri och innovation". Studenter som går dessa ettåriga program kan fortsätta det andra och tredje året i Nord-Trøndelag för en Bachelor. Genomförande av andra och tredje studieåret är inte i projektet.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 27.5%   385 088,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website