Search for European Projects

Mittnordisk arbetsmarknad/Mittnordisk arbeidsmarked
Start date: Jan 31, 2002, End date: Dec 30, 2003 PROJECT  FINISHED 

Projektet ska utveckla och utvidga samarbetsformer, söka nya vägar och att umgänget länderna emellan ska ses som en naturlig del vad gäller arbetsmarknadspolitik. Eventuella hinder av olika art och dignitet skall lyftas fram och undanröjas i möjligaste mån. Utifrån de arbetssökandes horisont ges möjligheter till arbete och försörjning samt förutsättningar för att bibehålla sina yrkeskunskaper och samtidigt utveckla sin kompetens. För arbetsgivarna ges större möjligheter till rekrytering utifrån ett utökat arbetskraftsunderlag. Detta ska underlätta för arbetsgivare att hitta arbetskraft och för arbetssökande att finna arbete över gränsen.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details