Search for European Projects

Mitt-Skandinaviskt Regionprojekt GIM
Start date: Dec 31, 2008, End date: Dec 30, 2011 PROJECT  FINISHED 

I projektet ingår gränsöverskridande kommunerna Lierne och Røyrvik på den norska sidan och fd kommunerna Frostvikenoch Hotagen på den svenska sidan. I regionen finns totalt 3450 invånare. Riksgränsen innebär att det är svårt att utnyttja regionens potential inom affärsutveckling och att upprätthålla offentliga tjänster. Är det möjligt att minska gränshinder kommer det att få stora positiva effekter för regionen. Befolkningen kommer att stabiliseras inom tre år och öka under de kommande tre. Andra mål är att upprätthålla och förbättra genom att vara en pilotregion för de kommande sex åren.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 22.2%   628 139,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website