Search for European Projects

MIND
Start date: Jul 31, 2015, End date: Aug 31, 2018 PROJECT  FINISHED 

Zowel in Duitsland als in Nederland is de Life Science & Health sector een innovatieve sector met veel groeipotentieel voor de toekomst. Daarbij heeft de zorg ook te maken met grote maatschappelijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing en nieuwe ziektebeelden. In het Duits- Nederlandse grensgebied is veel kennis op het gebied van Life Science & Health. Er zijn in beide landen verschillende initiatieven die innovatie op dit gebied stimuleren. Deze initiatieven zijn vaak niet grensoverschrijdend. Door Duits- Nederlandse samenwerking te stimuleren zal het groeipotentieel en de economische waarde voor al deze initiatieven stijgen. Het MIND project stimuleert zowel Duits-Nederlandse grensoverschrijdende samenwerking als de ontwikkeling van innovatieve producten die een antwoord geven op de economische en maatschappelijke uitdagingen in de zorg. MIND richt zich op de ontwikkeling van innovatieve producten, processen en diensten op het gebied van: 1. Home care , Self-management & Telemedicine 2.Medical devices 3. Prevention.Het project MIND doet dit enerzijds door zes consortia te begeleiden bij de ontwikkeling van nieuwe producten en anderzijds door consortia te ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe projecten.Binnen het project onderscheiden we twee hoofdactiviteiten (zie bijlage 1):1.Het succesvol uitvoeren van zes innovatieve projecten, met een duidelijke ondersteuning bij het ontwikkelen van goede business cases.2.Het ontwikkelen van 18 nieuwe innovatieve grensoverschreidende projecten waarbij een duidelijke marktvraag aanwezig is door a.Inventarisatie/scouting van project ideeën in het grensgebied, b.Begeleiding bij het indienen van de aanvraag en procesbegeleiding van 18 potentieelanalyses c.Het samenstellen van een expertpanel voor de vroegtijdige beoordeling van zowel de Innovatieprojecten als de potentieel analyses binnen het project.Dit project richt zich primair op MKB-bedrijven in de Life Science & Health sector.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 50%   2 867 895,00
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Project on KEEP Platform
Project Website

28 Partners Participants