Search for European Projects

Mikołaj Rej – wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Ukrainy

Opracowanie projektu spowodowane było brakiem dostępności informacji, publikacji, promocji i kontaktów między społecznościami lokalnymi w sferze wspólnego dziedzictwa kulturowego jakim jest postać Mikołaja Reja, prekursora literatury polskiej. Postać Mikołaja Reja ściśle łączy naród Polski i Ukraiński i może być doskonałym pomostem do nawiązania współpracy transgranicznej w celu przybliżenia kultur obydwu narodów. Zarówno w Polsce jak i na Ukrainie istnieje wiele historycznych źródeł działalności Mikołaja Reja, które funkcjonują na dwóch niezależnych międzynarodowych płaszczyznach. Realizacja projektu pozwoli poprzez organizację międzynarodowego seminarium, wystawy fotografii, wystawy rękopisów oraz organizacji pleneru malarskiego, jarmarku twórców ludowych, festiwalu piosenki ludowej i konkursu recytatorskiego utworów Mikołaja Reja na przekroczenie omijanej bariery jaką jest Granica Państw. Publikacja folderu podsumowującego realizację projektu pozwoli na dotarcie do szerszego grona odbiorców.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

4 Partners Participants