Search for European Projects

Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi - wskrzeszenie tradycji polskich i czeskich górali karkonoskich
Start date: Dec 31, 2005, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt zmierza do połączenia i zintensyfikowania działań w kierunku zachowania i popularyzowania wspólnej tradycji zjazdu saniami rogatymi na pograniczu polsko-czeskim. Projekt zakłada szereg przedsięwzięć mających na celu zwiększenie rangi organizowanego co rocznie Międzynarodowego Zjazdu Saniami Rogatymi – Wielkiego Festiwalu Sanek, zebranie informacji i eksponatów do wystawy oraz publikacji, a następnie dotarcie z informacją do szerszego grona odbiorców. Bogaty w formie przekaz wiedzy na temat historii zjazdu saniami, a także współczesnego ich zastosowania, umożliwi skorzystanie z tej niepowtarzalnej atrakcji regionu większej liczby odbiorców oraz dostarczy niezapomnianych wrażeń.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   33 874,53
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants