Search for European Projects

Międzynarodowe Festyny Ryceskie - Byczyna 2006-2007
Start date: Jan 5, 2006, End date: Dec 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt powstał w wyniku działań podjętych dla stworzenia lokalnego produktu turystycznego. Współpraca podjęta w tym celu z Opolskim Bractwem Rycerskim zaowocowała powstaniem w Byczynie Chorągwi Rycerskiej, oraz pomysłem na organizację międzynarodowych festynów ściągających do naszego miasta sympatyków ruchu rycerskiego z całej Polski i z zagranicy. Impreza ma dwie edycje w roku-wiosenną i jesienną. Od początku powstania festyny cieszą się wielkim powodzeniem zarówno wśród rycerstwa jak i złaknionej średniowiecznego kolorytu publiczności. Impreza ta jest swego rodzaju podróżą w czasie. Umożliwia znalezienie się w świecie, który istnieje już tylko w przekazach.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   49 645,35
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants