Search for European Projects

Midt-skandinavisk landbrukshøgskole
Start date: Mar 31, 2008, End date: Aug 30, 2009 PROJECT  FINISHED 

Projektet är indelat i olika faser och tar sikte på att etablera mittskandinavisk lantbrukshögskola. Detta projekt är begränsat till den första fasen, utredningsfasen då det görs en undersökning av studentunderlaget och behovet för en 3- årig universitetsutbildning i lantbruk på Bachelor-nivå och hur en studieplan för en sådan utbildning skulle kunna se ut. Det ska göras en undersökning bland potiensiella studenter i regionen vilket är ungdommmar i åldersgruppen 15- 24 år. Fas 1 utredningsprojektet har utmynnat i en ny ansökan.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 19%   56 667,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website