Search for European Projects

Midnordisk høykapasitets bredbåndsforbindelse
Start date: Dec 31, 2007, End date: Mar 30, 2009 PROJECT  FINISHED 

Målet var att skapa en stabil och bättre IT infrastruktur som underlättar för gränsöverskridande samarbete, utveckling av regionens näringsliv, och förutsättningar för utveckling på andra områden som t.ex. sjukvård, offentlig service. Anläggningsarbetet påbörjades i mars 2008 med det plöjts, grävts och tryckts för en kabel från Fjällnäs i Sverige till Vauldalen i Norge och på norsk sidan finns det nu en högspänningsledning från Brekken till Vauldalen. Bredbandsförbindelsen blev klar den 20 november 2008.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 22.8%   59 722,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Project on KEEP Platform
Project Website