Search for European Projects

Mezinárodní veletrh vzdělávání - DIDACTA Třebíč 2006 (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0397)
Start date: Aug 14, 2006, End date: Dec 14, 2006 PROJECT  FINISHED 

Mezinárodní veletrh vzdělávání Didacta Třebíč 2006 umožní po dobu dvou dnů prezentaci více než 65 vystavovatelů - vzdělávacích institucí všech úrovní, středisek služeb škole, dodavatelů a výrobců výukových programů a učebních pomůcek včetně odborného doprovodného programu.Ten bude probíhat např. formou panelové diskuze, praktických ukázek jednotlivých škol (módní přehlídky, kosmetické a kadeřnické dovednosti), dále formou zájmových dotazníků s možností absolvovat Přijímací zkoušky nanečisto. Akce se zúčastní zástupci zejména z kraje Vysočina, Dolního Rakouska, případně dalších krajů ČR. Realizace tohoto projektu pomůže k navázání partnerských vztahů mezi vzdělávacími institucemi příhraničních regionů. Umožní tak výměnné stáže či pobyty nejen studentů, ale i pedagogů. Důležitým aspektem je navázání spolupráce na vývojových a výzkumných programech institucí z obou stran hranice spolu s tvorbou nových výukových programů. V přípravné fázi budou navázána nová partnerství a získány další kontakty v Rakousku za účelem rozsáhlejší a kvalitnější spolupráce s rakouskými školami. Svým obsahem bude veletrh přínosný nejen pro vzdělávací instituce, ale i pro širokou veřejnost, která stojí před rozhodnutím, kam umístit své děti pro další vzdělávání po ukončení základní či střední školní docházky. Veletrh poskytne kvalitní přehled o tom, která škola, či jiný vzdělávací institut nabídne vzdělání, které by bylo šité na míru schopností, talentu a zájmu budoucích studentů, v návaznosti na požadavky profesních dovedností budoucího zaměstnání ze strany podnikatelů v daných regionech. Proběhnou pracovní setkání nových partnerů, jejichž cílem bude vzájemné seznámení, popis projektu a jeho realizace, prezentace představ a očekávání, stanovení stěžejních úkolů a dalšího postupu aktivní spolupráce. Vystavovatelům i návštěvníkům budou zajištěny tlumočnické a moderátorské služby po celou dobu trvání veletrhu. Součástí realizace veletrhu je i propagace v médiích.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74%   290 450,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

3 Partners Participants