Search for European Projects

Mezinárodní utkání sportovních týmů - O pohár starostky obce Vřesovice (CZ.04.4.83/3.2.01.1/0408)
Start date: Jul 5, 2006, End date: Sep 29, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt předkládá uspořádání sportovně - kulturní akce Mezinárodní utkání sportovních týmů - O pohár starostky obce Vřesovice. Tato dvoudenní událost je založena na přeshraniční česko - rakouské spolupráci. Účelem projektu je vzájemné sblížení českých a rakouských sportovců. Realizací projektu dojde k vzájemnému předávání zkušeností mezi všemi zúčastněnými týmy a tím i k navázání kontaktů mezi zástupci těchto příhraničních oblastí. Vše bude odstartováno úvodním slovem starostky obce. Dále bude následovat rozlosování pořadí zúčastněných týmů. Fotbalová utkání se budou hrát dne 15.července 2006 a soutěž rekreačního tenisu bude dne 5.srpna 2006. Pro fotbalová i tenisová utkání bude platit systémem „každý s každým“. Fotbal bude rozvržen 2 x 15 minut bez poločasové přestávky, dle pravidel soutěžní kopané. Vyvrcholením sportovních utkání bude vítězství některých z týmů a získání fotbalového a tenisového poháru starostky obce Vřesovice. Program akcí bude uzavřen posezením všech sportovců a na závěr kopané se bude pořádat i večerní taneční zábava. Prostřednictvím projektů tohoto typu dochází k působení četných pozitivních faktorů v příhraničních oblastech, např.: k získávání zahraničních zkušeností, navazování nových kontaktů a dlouhodobějšího partnerství, ke zmírňování nebo odstraňování oboustranných jazykových bariér, aj. Navrhovaný projekt přispěje k všeobecnému rozvoji ve sportovně - kulturní oblasti, dále v hospodářství a zaměstnanosti v oblasti česko - rakouského pohraničí.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   102 600,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants