Search for European Projects

Mezinárodní sportovní turnaj v sálové kopané měst na Zlaté stezce a Euroregionu v roce 2006 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0068)
Start date: Nov 30, 2005, End date: Mar 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Jedná se o VII.ročník sportovních utkání amatérských družstev z příhraničních družebních měst. Partnerská města delegují týmy amatérských sportovců - zaměstnanců městských úřadů. Jde o mladé sportovce, kteří se po dobu dvou dnů zúčastňují sportovních utkání. Projekt - realizace VII.ročníku sportovních her bude probíhat ve dvou dnech v polovině března 2006. Výsledkem projektu bude další rozvoj vzájemné spolupráce mezi příhraničními partnerskými městy v regionu, navázání a prohloubení kontaktů mezi sportovci partnerských měst, vzájemné setkání delegací vedení měst, pořádání společné besedy pracovníků vedení družebních měst zaměřené k rozvoji vzájemných vztahů. Sportovní turnaj přispěje k upevnění dosavadních mezinárodních vztahů měst v příhraničí, k předávání zkušeností, k navázání kontaktů mezi mladými lidmi - sportovci, k vzájemnému poznání. Zorganizování sportovního turnaje podporuje a upevňuje proces přeshraniční spolupráce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   67 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants