Search for European Projects

Mezinárodní soutěž dobrovolných hasičů v hasičském sportu.
Start date: May 26, 2006, End date: Dec 26, 2006 PROJECT  FINISHED 

Jedná se o uspořádání soutěží dobrovolných hasičů v hasičském sportu ke 135. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v městě Jeseníku. Soutěž je připravována na září 2006 a účastní se družstva z Česka a partnerských spolků z Polska. Akce bude zahájena slavnostním jednáním za účasti partnerských sborů a zástupců HZS se zhodnocením dosavadní činnosti a předáním ocenění nejlepším zástupcům partnerských sborů. Sobotní program bude zahájen shromážděním družstev a pokračovat slavnostním průvodem od Základního kamene na hřiště v Jeseníku. Doprovod budou tvořit dvě dechové hudby. Na hřišti po slavnostním zahájení proběhnou soutěže, seskok parašutistů a pro oceněné a hosty vyhlídkové lety.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 74.8%   148 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants