Search for European Projects

Mezinárodní sochařské sympozium Plesná 2007
Start date: Dec 3, 2006, End date: Nov 29, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt sochařského sympózia bude spočívat v setkání 10 výtvarných umělců z ČR a Polska po dobu 2 týdnů a v jejich společné práci na vlastních sochařských dílech, tesaných ze dřeva. Práce bude probíhat na veřejnosti za účasti širokého publika. Poté bude z výsledků jejich práce uspořádána výstava se slavnostní vernisáží a následně budou jejich díla instalována na veřejném prostranství v Plesné i v dalších částech Ostravy, některá budou darována do škol či nemocnic. Poté bude vydán katalog se všemi údaji o umělcích, o vzájemné spolupráci a o umělecké situaci v regionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 65.8%   221 838,50
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants