Search for European Projects

Mezinárodní setkání členů IPA – Jeseník
Start date: Apr 30, 2006, End date: Nov 9, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt navrhuje realizovat čtyřdenní setkání členů IPA ze zemí ČR, Polska a ostatních zemí EU. Náplní setkání je výměna odborných zkušeností a realizace volnočasových aktivit účastníků. Předpokládaný počet účastníků je 80 osob. Termín konání akce je 1.-4. července 2006. Program je připraven jako součást oslav 10. výročí založení policejního ředitelství v Jeseníku. Program akce je složen ze seminářů týkající se práce policie daných států a ze sportovních a zábavných aktivit (společný sportovní turnaj, návšteva jesenických atraktivit v cestovním ruchu a společen. a kultur. akcí). Realizací projektu dojde k vybudování partnerství mezi zúčastněnými subjekty.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   315 300,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants