Search for European Projects

Mezinárodní prezentace vzdělávacích institucí Didacta 2007 (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0550)
Start date: Mar 7, 2007, End date: Oct 30, 2007 PROJECT  FINISHED 

Mezinárodní prezentace vzdělávacích institucí Didacta 2007 konaná v Třebíči umožní představit odborné i široké laické veřejnosti vzdělávací instituce všech úrovní, střediska služeb škole, dodavatele a výrobce výukových programů a učebních pomůcek. Nedílnou součástí je i odborný doprovodný program, který bude probíhat např. prostřednictvím panelové diskuse, konference, seminářů, praktických ukázek činností jednotlivých škol (módních přehlídek, ukázkami kosmetických, vizážistických a kadeřnických dovedností) a zájmových dotazníků. Zájemci z řad budoucích studentů budou mít možnost složit si přijímací zkoušky nanečisto. Mezinárodní prezentace bude přínosná nejen pro vzdělávací instituce, ale i pro širokou veřejnost, která stojí před rozhodnutím, kam umístit své děti pro další vzdělávání po ukončení základní či střední školní docházky. Prezentace poskytne kvalitní přehled o tom, která škola nebo jiný vzdělávací institut nabídne vzdělání vhodné pro jednotlivé zájemce o studium a bude přitom zohledňovat profesní požadavky zaměstnavatelů (především podnikatelů v daných regionech), kteří se prezentace rovněž zúčastní a budou zde prezentovat své požadavky na potřebné profese. Realizace tohoto projektu zprostředkuje navázání partnerských vztahů mezi vzdělávacími institucemi příhraničních regionů, umožní zprostředkovat stáže či studijní pobyty nejen studentů, ale i pedagogů. Důležitým bodem je navázání spolupráce na vývojových a výzkumných programech institucí z obou stran hranice spolu s tvorbou nových výukových programů. V přípravné fázi budou navázána nová partnerství a získány další kontakty v Rakousku za účelem rozsáhlejší a kvalitnější spolupráce s rakouskými školami. Akce se zúčastní zástupci zejména z Jižní Moravy, Dolního Rakouska, případně dalších krajů ČR. Vystavovatelům a návštěvníkům budou zajištěny tlumočnické a moderátorské služby po celou dobu trvání veletrhu. Součástí realizace prezentace vzdělávacích instutucí Didacta 2007 je i propagace v médiích.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 67.4%   275 300,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants