Search for European Projects

Mezinárodní malířský seminář Křížem krážem Kostelcem
Start date: Feb 2, 2006, End date: Oct 7, 2006 PROJECT  FINISHED 

Účastníci Mezinárodního malířského semináře, jimiž jsou obyvatelé česko -polského pohraničí, malují přírodní krásy i architektonické skvosty nacházející se v Červeném Kostelci na očích veřejnosti. Krásná místa z území našeho pohraničí zůstanou zachycena na plátnu i papíru. Seminář umožňuje umělecké zdokumentování našeho pohraničí. Setkání ve společném prostředí umožní plnost výměny zkušeností v malířských technikách i uměleckých dílnách. Společné setkání s umělci z Polska umožní navázat vzájemné kontakty a prolomí stereotyp jiných kultur mezi místní splečností.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   88 725,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants