Search for European Projects

Mezinárodní festival folklórních souborů, setkání rodáků a přátel Lomnice nad Lužnicí 2006 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0195)
Start date: Mar 31, 2006, End date: Jul 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Již v minulých letech probíhala intenzivní přeshraniční spolupráce s partnerem projektu při realizaci kulturně-společenských akcí. Předkládaný projekt je oficiálně 1. zahajujícím ročníkem festivalu tanečních a dalších folklórních souborů z obou stran hranice. Žadatel předpokládá, že v rámci startovního prvního ročníku bude založena dlouhodobá tradice a tato akce se bude opakovat každým rokem. V této fázi je z pohledu žadatele nezbytné organizačně a finančně zajistit tento festival, který by pro další ročníky měl již sám generovat dostatek finančních prostředků ze vstupného. V předkládaném projektu bude vybíráno vstupné pouze od návštěvníků večerního programu. Tento příjem projektu je předpokládán ve výši 10.000,- Kč a bude odečten od celkových uznatelných nákladů projektu jako příjem projektu. Festival proběhne ve dnech 23. - 24.6. v nově vybudovaném kulturním areálu Farská louka, který se nachází na okraji města Lomnice nad Lužnicí. Jednotlivá vystoupení a program festivalu jsou uvedeny v aktivitách projektu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   92 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants