Search for European Projects

Metodutv. inom rekonstruktiv käkkirurgi

Projektet har den oralt invalidiserade patienten i fokus. Sjukvårdsdistriktet ska, tillsammans med Käkkirurgiska kliniken vid tandläkarhögskolan i Umeå, utveckla metoder för rekonstruktiv käkkirurgi med hänsyn till vårdkvalitet, patientens livskvalitet och cost-benefitaspekter.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 49.6%   3 300 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Project on KEEP Platform

1 Partners Participants