Search for European Projects

Metodika hodnocení kvality odpadu v regionu (CZ.04.4.83/5.2.00.1/0370)
Start date: Feb 28, 2006, End date: Oct 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Projekt vytvoří model – metodiku komplexního řešení OH v regionu se zaměřením na biologicky rozložitelný odpad (BRO ). Metodiku se bude moci opakovat v různých regionech ČR a podpoří zpracování systému třídění a zpracování BRO. Výstupy metodiky bude možné po realizaci vlastního záměru vyhodnotit a tak podpořit nebo doplnit zvolené parametry a kritéria pro tvorbu záměru obecně. Projekt bude veden ve spolupráci s Rakouským partnerem. Rakousko je zemí, které má v tomto oboru velké zkušeností a vysokou účinnost v tříděná a sběru BRO. Partner má zkušenosti se zpracováním záměrů jak řešit BRO v konkrétním regionu.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 19.4%   428 995,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

2 Partners Participants