Search for European Projects

Męski klasztor Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Nizkiniczach

Celem projektu jest popularyzacja i szerzenie wiedzy o walorach turystycznych, przyrodniczych i kulturowych transgranicznych obszarów Polesia Zachodniego. Inicjatywy Artystyczne łączące poznawanie tych ziem z praktyczną nauką, warsztatami plastycznymi i teatralnymi oraz zajęciami animacyjnymi są jedną z najbardziej kreatywnych form budowania wzajemnych relacji partnerskich w układzie Polska – Ukraina. Umożliwiają one jednocześnie nawiązanie trwałych przyjaźni i służą wypracowaniu nowych form współpracy międzynarodowej. Efektem projektu będzie wzmocnienie międzyludzkich więzi i stworzenie warunków do podejmowania nowych inicjatyw, zarówno przez samorząd gmin: Sosnowica i Zgorany, jak i władze Stowarzyszenia. Prezentacja efektów warsztatów – wystawa prac podczas pleneru malarskiego i spektaklu teatralnego w międzynarodowej obsadzie artystów – amatorów uświadomi wielu osobom jak dużo można uzyskać w wyniku synergii doświadczeń, mentalności, przyzwyczajeń, wykorzystując potencjały twórcze drzemiące u młodych Polaków i Ukraińców.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

1 Partners Participants