Search for European Projects

Memoriál bratra Falbra 2006 (CZ.04.4.83/3.2.02.1/0347)
Start date: Feb 28, 2006, End date: May 13, 2006 PROJECT  FINISHED 

K vytvoření prvního skautského oddílu došlo v roce 1920 pod vedením bratra Molčíka, avšak již v roce 1924 se oddíl rozpadl vlivem častého střídání vedoucích a ve městě zůstala jen hlídka, kterou tvořili dva junáci.Obnovit aktivní činnost se podařilo až v roce 1928, kdy také skauti získali svoji první klubovnu.Hned po osvobození v roce 1945 zahájili skauti svou aktivní činnost a nastává tzv. „zlatá éra“. V Mor. Budějovicích existovalo 5 velkých oddílů pod vedením legendárního bratra „Ferdyše“ - Ferdinanda Falbra, který měl největší zásluhu na „renesanci moravskobudějovického Junáka . Na jeho počest se pravidelně pořádá od roku 2001 Memoriál br. Falbra. I tento rok středisko Junáka Moravské Budějovice plánuje zorganizovat tuto slavnost, jejíž součástí je závod 4-6 členných smíšených (českorakouských) hlídek dětí - samotný závod se skládá z 10 disciplín, zaměřených na skautskou praxi (stavba stanů, historie skautingu v ČR a v Rakousku, uzlování, historie ČR, státní symboly), poznávání přírody (rostliny, stromy, zvířata), první pomoc, řešení krizových situací. Závod je zvlášť členěn pro mladší a starší věkovou kategorii. Součástí programu jsou dále vysoké a nízké lanové aktivity - jedná se o prožitkové aktivity zaměřené na překonávání sama sebe - vybudováno bude 7 lanových stanovišť; horolezecká stěna - účastníci si budou moci vyzkoušet základy lezeckých technik pod dozorem instruktorů; krytý bazén - kdy budou mít oddíly možnost navštívit bazén po celý čas konání Memoriálu; čajovna - tato bude využita jako diskusní místnost, kde si budou moci vedoucí oddílů, starší skauti a skautky vyměňovat svoje zkušenosti s vedením oddílů; promítání fotografií; kulturní vystoupení českých a rakouských skautů; ukázky programů jednotlivých oddílů . Projekt vznikne za spolupráce pertnerské organizace Niederosterreichische Pfadfinder und Pfadfinderinnen (Pfadfindergruppe Laa der Thaya), která se bude společně s žadatelem o dotaci podílet na realizaci projektu.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 75%   43 125,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants