Search for European Projects

Mediální konference 2006
Start date: Sep 30, 2005, End date: Apr 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Sružení Telepace se svými partnery uspořádá mediální konferenci, které se zúčastní odborníci z různých oborů mediální oblasti od nás i ze zahraničí. Konference bude určena také široké veřejnosti, která se bude moci k projednávaným tématům vyjádřit coby uživatel. Veřejnost bude také seznámena s technickými podmínkami pro příjem digitálního signálu. Konference se bude skládat z přednáškové části a ze seminární části. V průběhu konference a po ní se rozběhne internetová diskuse k projednávaným tématům. Z přednesených referatů a diskusních přízpěvků bude zpracován sborník a bude pořízen dokumentární filmový záznam, který bude se sborníkem vydán na DVD.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 73.9%   142 945,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants