Search for European Projects

Master in innovation managment - Pilotprojekt
Start date: Jul 31, 2004, End date: Dec 30, 2006 PROJECT  FINISHED 

Genomföra en utbildning kring innovations- og lederskapsutveckling. Det övergripande syftet är att förmedla en ökad och fördjupad kunskap i lokalsamhällens och regioners utvecklingsstrukturer med fokus på nyskapande. En ökad kunskap kring frågor som berör näringslivsutveckling och en tematisk kompetens kring innovation, kreativitet, entreprenörskap, ledningsfunktioner, organisations- och nätverksutvekling.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details