Search for European Projects

Marketingová studie V+W+V: Vojtěch+Wolfgang+Vintíř (CZ.04.4.82/1.2.00.1/0026)
Start date: Jan 31, 2005, End date: Nov 29, 2005 PROJECT  FINISHED 

V rámci projektu bude ustaven projekční česko-bavorský tým, odpovědný za zpracování marketingové studie. Ta ve své první části zmapuje potenciál vymezeného území a vyhodnotí stávající kvalitu Pošumaví v kontextu se zpracovaným Programem rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji. Na základě SWOT analýzy, s využitím bavorských zkušeností s církevní turistikou, bude navržen marketingový mix. Na jeho základě dojde k vymezení zájmového území jako turistické destinace, která nabídne ucelený produkt šetrné venkovské a církevní turistiky. Součástí studie bude návrh konkrétních projektů veřejné i privátní sféry, jejichž realizace přispěje k ekonomickému oživení daného území s vazbami na bavorskou část Šumavy a jižní Plzeňsko. Studie bude publikována v brožuře formátu A5 v nákladu 500 ks.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   429 000,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants