Search for European Projects

Malenice - tradiční akce jinak; zapojení přeshraničních partnerů do tradičních akcí (CZ.04.4.82/4.3.02.1/0379)
Start date: May 22, 2006, End date: Jan 11, 2007 PROJECT  FINISHED 

Projekt je zaměřen na podporu a rozšíření programu tradičních akcí obce Malenice zapojením bavorského partnera. Cílem projektu je rozšíření stávající přeshraniční spolupráce a vzájemné komunikace na další subjekty, spolky, skupiny a občany obce. Specifickým cílem je organizace 4 tradičních akcí, rozšířených o aktivní účast bavorského partnera. Jedná se o akce: - vystoupení Kühnova pěveckého sboru (27.5.) - pouťový mezinárodní fotbalový turnaj (29.7.) - Václavská pouť (28.9.) - přeshraniční setkání seniorů (17.11.) Dále bude vytvořen propagační materiál v českém a německém jazyce.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 71.9%   78 584,00
  • 2000 - 2006 Bavaria - Czech Republic (DE-CZ)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants