Search for European Projects

Malá cena Města Hluboká nad Vltavou 2007 (CZ.04.4.83/3.2.03.1/0500)
Start date: Jun 30, 2007, End date: Aug 31, 2007 PROJECT  FINISHED 

Záměrem projektu je podpora přeshraniční spolupráce v oblasti jezdeckého sportu. Spolupráce navazuje na tradici společných přátelských utkání a turnajů odehraných jak na jezdeckých hřištích na Hluboké nad Vltavou, tak na rakouských sportovištích. Projekt bude čerpat prostředky na tyto aktivity s cílem udržet a rozvíjet stávající velmi dobrou česko – rakouskou spolupráci. Cílovými skupinami projektu jsou zájmové organizace v oblasti jezdeckého sportu na úrovni amatérského jezdectví na obou stranách hranice. Jedná se převážně o dětskou, juniorskou a střední generaci. Záměrem projektu je podpořit převážně dětskou generaci, která v rámci projektu bude pokryta minimálně ze dvou třetin. V rámci projektu budou podporovány turnaje, seminář a metodická příprava.
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 75%   30 750,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Austria (CZ-AT)
  • Project on KEEP Platform
Project Website

1 Partners Participants