Search for European Projects

Make Your Gorgeous Land
Start date: Aug 1, 2016, End date: Sep 30, 2017 PROJECT  FINISHED 

0879/16 YEpar Name of the Applicant: NORDIC Nonviolence Study Group “Make Your Gorgeous Land! Deltagande länder: Sweden, Estonia, Georgia, Lativa Antal Deltagare: 32 Projektets mål/syfte: Är en 7 dagars ungdomsutbyte i ungdoms som kommer att arrangeras i Sverige. Projektet samlar ungdomar som är intresserade av miljöfrågor för att ge de möjligheten att da del av miljö situationen på en global och lokal nivå. - Att utveckla deltagarnas förståelse för betydelsen av ekologisk hållbarhet; - Att reflektera över miljösituationen i olika delar av Europa och få en god inlärning för att stödja andras medvetenhet om " Green techniques." - Att införa några lösningar, såsom kreativ återvinning, kompostering och etc. med mera. Projektets huvudaktiviteter: Icke-formell utbildning, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande kommer att vara de huvudsakliga metoder som används under 8 dagars projekt. Vi siktar också på att skapa konkreta resultat, såsom video, foto berättelser och broschyr som kommer att säkerställa en framgångsrik spridning av projektresultat och bidra i genomförandet av den följda verksamheten.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

3 Partners Participants