Search for European Projects

Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központok Kialakítása a Versenyképes Határmentéért - InkuBusiness / Zriadenie Maďarsko-slovenských obchodno-informačných centier za konkurencieschopné pohraničie -InkuBusiness (InkuBusiness)
Start date: Jun 14, 2012, End date: Dec 30, 2013 PROJECT  FINISHED 

A projekt a program "Gazdaság és társadalom prioritásának" "A határ menti térség gazdasági versenyképességének erősítése" cél megvalósításához járul hozzá. Célja szerint két olyan beruházást és tájékoztató tevékenységet valósít meg, amely határon átnyúló tevékenységeivel és szolgáltatásaival a határ mindkét oldalán létező mikro- kis- és középvállalkozások napi működését támogatja, kooperáción alapuló fejlődési pályájukat megalapozza. Hozzájárul a térség regionális, gazdasági egységesüléséhez, közös térségi identitás és üzleti környezet kialakulásához. A projekt tevékenységei hivatottak a központok vonzáskörzetében megindult gazdasági fellendülés fenntartására és lehetőség szerint fejlesztésére a globális gazdasági válság ellenére is. Mivel a projekt jelentős tájékoztatási tevékenységet is vállal és magyar oldalon a létrejövő központban helyet biztosít a szlovák kisebbség számára, a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetiségi civil szervezetek minél inkább és hatékonyan bekapcsolódjanak a térség üzleti-gazdasági folyamataiba, ezáltal részben eleget tesz a prioritás "Az emberek és közösségek közötti társadalmi és kulturális koherencia növelése" célnak is.A projekt általános célkitűzése:A határmente üzleti kapcsolatainak kölcsönös fenntartható fejlesztése és versenyképességének megalapozása.Specifikus célok:*A Csallóköz és Pest megye gazdasági versenyképességének megteremtése* Magyar és szlovák mikro- kis- és középvállalkozások számára magas szintű intézményesült üzleti szolgáltatások biztosítása* Vállalkozások hazai és határon túli környezetének bemutatása, gazdasági együttműködések ösztönzése* A globális gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése a közös gazdasági környezet és kulturális gyökerek előnyeiből származó potenciálok kiaknázásával* Civil szervezetek bevonása a térség gazdasági fejlesztésébe* A beruházásba bevont két épület energiahatékonyságának javítása, ezáltal a környezettudatosság erősítése az épületeket használók oldalán. Achievements: The main aim of the project was to provide high quality services for Hungarian and Slovak SMEs and foster their successful business activities in both countries. Through the project activities, new business service centres have been constructed in order to improve the access to business and information services. Both project partners were devoted to strengthening the cross-border cooperation of SMEs and increasing relations between them.

Looking for a partnership?
Have a look at
Ma Région Sud!
https://maregionsud.up2europe.eu

Coordinator

Details

  • 81.9%   2 389 977,42
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website