Search for European Projects

Magyar-szlovák Közös Kapacitásfejlesztés a Jövőbe / Maďarsko slovenská investícia do kapacít pre budúcnosť (HUSKI II)
Start date: Mar 31, 2013, End date: Mar 30, 2014 PROJECT  FINISHED 

Projekt átfogó célok:- A határtérség fenntartható, integrált fejlődésének megalapozása- A határon átnyúló együttműködések ösztönzése a regionális és települési szereplők között a regionális identitás megerősítése érdekében- A közös határtérség helyzetének pozícionálása európai kontextusban, közös érdekek és együttműködési területek azonosítása a határtérség régióinak rendszerében- A határtérségben megvalósuló projektek magas színvonalának biztosítása, a projektmenedzsment szervezetek humánerőforrás hátterének erősítése- A határon átnyúló projektek fenntarthatóságának biztosítása a fejlesztési területek régiós beágyazottsága, kulcsszerereplőinek elfogadása által- Hozzájárulás a HU-SK 2007-2013 CBC Program még rendelkezésre álló forrásának hatékony allokációjához és felhasználásához- Felkészülés a következő tervezési és programozási időszakra (2014-2020) Projekt specifikus célok:- Hosszú távú, fenntartható határon átnyúló struktúrák megteremtése- Hálózatépítés ösztönzése tapasztalt-, térségi beágyazottsággal rendelkező szakmai szervezetek, illetve új, a bilaterális együttműködésben eddig inaktív szereplők bevonásával a határmenti intézmények fejlesztése, regionális fejlesztés területén- Együttműködési struktúrákon keresztül kölcsönös tapasztalatcsere, információcsere, közös stratégiák és tevékenységek koordinálása- A határtérség erősségeinek, lehetőségeinek és kitörési pontjainak közös kidolgozása, jövőbeli regionális együttműködési területek beazonosítása, támogatása- Az Európai Unió által a hatékony határon átnyúló együttműködéshez biztosított eszközök, eljárások megismertetése, alkalmazásának elősegítése pl.: vezető partner elv (LPP)- Projekttervezési, projekt végrehajtási és projekt irányítási kapacitások fejlesztése- Határon átnyúló közös tervezői hálózat létrehozása- A határon átnyúló fejlesztések eredményeinek a megismertetése a széles közvéleménnyel jóértelemben vett populáris eszközök alkalmazásával (sikertörténeteket bemutató kézikönyv). Achievements: The project is a continuation of the HUSKI project from the first Call for proposals in our programme that was about project development and management. The main aim of the present project was the creation of a basis for sustainable and integrated development in the cross border area. It encouraged, promoted and supported cross-border cooperation among enterprises, organisations and institutions to strengthen the regional identity. Within the project, the partners defined the situation of the common border area, and collected project ideas. They supported the high quality projects by strengthening the HR background - training seminars in both countries. Finally, they started the preparation for the next programming period (2014-2020).
Up2Europe Ads

Coordinator

Details

  • 84.2%   195 516,64
  • 2007 - 2013 Hungary - Slovak Republic (HU-SK)
  • Project on KEEP Platform
Project Website